Oplossingen

Stimuleer vooruitgang

De wereld verandert. De bevolking groeit en het klimaat wordt veranderlijker. Er zijn innovatieve maatregelen nodig. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens 55% omlaag. Pas samen slimme technologie toe en creëer versnelde verduurzaming.Leefbare steden

Livable cities

Energieverlies aanpakken

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Gigantische energiebesparingen en investeringen zijn een must. Het aanpakken van energiearmoede voelt als een waardevolle missie & dankbare opdracht. Om de transitie voor inwoners te versimpelen hebben we de kunstmatige thermograaf in het leven geroepen en zijn er dagelijks Fix-teams onderweg om directe besparing te realiseren. Met behulp van een deep-learning software zijn we in staat om accurate isolatierapporten te genereren. Dit zorgt voor bewustzijn en actiebereidheid bij inwoners.
Op weg naar betere
beslissingen
Verrijk jouw eigen systeem met onze bouwstenen. Voor Nederlandse gemeenten en andere stakeholders zijn complete applicaties beschikbaar. Misschien wil je als partner gebruik maken van Sobolt software?

Ontdek de duurzame oplossingen of boek gemakkelijk een 30 minuten demo of gesprek.

Groene omgeving

Om de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s te ondersteunen passen we nieuwe technologische oplossingen toe. Gave software helpt gemeenten slimmer om te gaan met bomen en ander groen. Deze groene oplossingen helpen ruimte efficiënter te gebruiken, luchtkwaliteit te verbeteren en buurten leefbaarder. Wij zijn gedreven de beste eco-inzichten te leveren ten behoeve van effectieve klimaatadaptatie.

Gezonde voedseldelta

Veranderend klimaat vereist dat veredelaars en voedselproducten nieuwe cultivars produceren. Met al snel 3 graden extra op aarde, blijft er niets over van de huidige groenterassen in de landbouw. De toekomst van de tuinbouw verschilt ook per delta. Aangezien veredeling cycli 5 tot 10 jaren bedragen, is nu actie nodig. Waar groeit wat over 10 of 20 jaren? Nieuwe technologieën zoals deep learning, genomics-assisted veredeling en digitale fenotypering helpen te versnellen.

Operatie zonne-energie

Het Nederlandse Klimaatakkoord is vastgesteld. Het NP RES voorziet in 35 Terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op land. Dit vraagt een gigantische groei van de zonne-energie opwekking in de gebouwde omgeving. Zowel klein schuurdakje als groot bedrijfsdak worden lokale energiecentrales. Hiermee verschuift de energieproductie van centraal naar decentraal. De zon schijnt doorgaans overdag en de wind waait veranderlijk. Het is duidelijk dat lokale solar productie & energieopslag van groot belang zijn. Laten we duurzaam menselijke gedrag & technisch vernuft verbinden.

Veilige AI

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Om de transitie intensiveren passen we AI-software zoals patroonherkenning toe om duurzaamheidsproblemen op te lossen. Hierdoor draagt onze technologie bij aan besluitvorming, waardoor bedrijven, gemeenten en particulieren weloverwogen keuzes kunnen maken over de toekomst. Dit kan echter alleen met uitlegbare, ethisch verantwoorde en veilige software.“Met mooie co-creatie gaan we van AI technologie naar tastbare adviezen en acties. Samen werken aan verduurzaming van de openbare ruimte geeft elke dag voldoening.”

Meedoen?
Neem contact op met Danny via d.hetharia@sobolt.com
“Met mooie co-creatie gaan we van AI technologie naar tastbare adviezen en acties. Samen werken aan verduurzaming van de openbare ruimte geeft elke dag voldoening.”

Meedoen?
Neem contact op met Danny via d.hetharia@sobolt.com