Oplossingen

Ontwikkel kennis die vooruitgang stimuleert

Ontwikkel kennis die vooruitgang stimuleert

Banner_Sobolt

Slimme groene steden

Op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, en tegen 2050 zal dit aandeel tot 80% toenemen. Om de leefkwaliteit in groeiende steden te ondersteunen passen steden nieuwe technische oplossingen toe. Deze oplossingen maken gebouwen efficiënter, luchtkwaliteit beter en de stad in zijn geheel leefbaarder. Om deze oplossingen effectief toe te passen is samenwerking een must. Wij zijn gedreven in het leveren van de beste eco-reports en inzichten voor stedelijk groen planning en klimaatadaptatie.

Check case bomenwacht


Deeper AI

Kunstmatige intelligentie, oftewel AI; een computer doet het werk van enkele mensen, maar dan in een fractie van een seconde. Bij Sobolt gebruiken we deze AI technieken, bijvoorbeeld patroonherkenning, om slimme oplossingen voor duurzaamheidskwesties te vinden. Op deze manier dragen wij bij aan onafhankelijke besluitvorming. Bijvoorbeeld om bedrijven, gemeentes en individuen te ondersteunen bij het maken van goed geïnformeerde keuzes.

Check space


Energie & gebouwen

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Om de transitie voor huiseigenaren te versimpelen hebben we de kunstmatige thermograaf in het leven geroepen. Met behulp van ons gepatenteerde deep learning algoritme zijn we in staat om individuele isolatierapporten te genereren voor een onbeperkt aantal thermografische beelden/huizen. Dit zorgt voor bewustzijn bij inwoners - cruciaal om een effectieve energietransitie te realiseren.

Check HeatPulseBetere solar planning

De energietransitie vereist een nieuwe manier van denken. Energieproductie verschuift van centraal naar decentraal en de traditionele ideeën van energiedistributie zijn niet meer toepasbaar. De zon schijnt alleen overdag en de wind waait niet altijd. Onze energiebehoefte komt niet op elk moment meer overeen met de energieproductie. Het is duidelijk dat energieopslag snel van groot belang wordt. De oplossing ligt in slimme toepassingen die alle elementen van het net verbinden.

Meer solarDuurzame impact

Door te investeren in een groen energiesysteem kunnen we een duurzame toekomst voor onze kinderen garanderen. Maar, zelfs als het klimaatakkoord wordt nageleefd is de kans realistisch dat de opwarming van de aarde doorzet. Het vergroten van dit bewustzijn is van groot belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Waarschijnlijk moet de volgende generatie veel werk verzetten, maar wij moeten hier nu al mee beginnen.

Ontmoet het team