Oplossingen

Stimuleer vooruitgang

De wereld verandert. De bevolking groeit en het klimaat wordt veranderlijker. Er zijn innovatieve maatregelen nodig. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met minstens 55% omlaag. Pas samen slimme technologie toe en creëer versnelde verduurzaming.

Slimme groene steden

Om de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s te ondersteunen passen we nieuwe technische oplossingen toe. Deze oplossingen maken gebouwen efficiënter, luchtkwaliteit beter en de stad in zijn geheel leefbaarder. Om deze oplossingen effectief toe te passen is samenwerking een must. Wij zijn gedreven de beste eco-inzichten te leveren ten behoeve van effectieve klimaatadaptatie.

Betere AI

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Om de transitie voor huiseigenaren te versimpelen hebben we de AI-concepten zoals patroonherkenning om slimmere oplossingen te ontwikkelen voor duurzaamheidsproblemen. Hierdoor draagt onze technologie bij aan autonome besluitvorming, waardoor bedrijven, gemeenten en particulieren weloverwogen keuzes kunnen maken over de toekomst.

Energie & gebouwen

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Om de transitie voor huiseigenaren te versimpelen hebben we de kunstmatige thermograaf in het leven geroepen. Met behulp van een deep-learning algoritme zijn we in staat om individuele isolatierapporten te genereren voor een groot aantal thermografische beelden/huizen. Dit zorgt voor bewustzijn bij inwoners - cruciaal om een effectieve energietransitie te realiseren.Livable cities

Livable cities

Betere solar planning

De energietransitie vereist een nieuwe manier van denken. Energieproductie verschuift van centraal naar decentraal en de traditionele ideeën van energiedistributie zijn niet meer toepasbaar. De zon schijnt alleen overdag en de wind waait niet altijd. Onze energiebehoefte komt niet op elk moment meer overeen met de energieproductie. Het is duidelijk dat energieopslag snel van groot belang wordt. De oplossing ligt in slimme toepassingen die alle elementen van het net verbinden. Meer zonne-energie?

Duurzame impact

Door te investeren in een groen energiesysteem kunnen we een duurzame toekomst voor onze kinderen garanderen. Maar, zelfs als het COP-26 klimaatakkoord wordt nageleefd, is de kans realistisch dat de opwarming van de aarde doorzet. Het vergroten van dit bewustzijn is van groot belang.