Ontwikkel kennis die vooruitgang stimuleert

Klimaatadaptieve planning

Als onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wensen wij de ruimtelijke adaptatie te versnellen en intensiveren. Een belangrijk onderdeel is de minimalisatie van hittestress door slim en waardevol groen te plannen. Hierbij speelt de afstand tot (publiek) groen een rol maar ook de inhoud van particuliere tuinen. Check hieronder diverse projecten en diensten die Sobolt levert in relatie tot klimaatadaptatie:

Haal het meeste uit AI

Kunstmatige intelligentie, oftewel AI; een computer doet het werk van enkele mensen, maar dan in een fractie van een seconde. Bij Sobolt gebruiken we deze AI technieken, bijvoorbeeld patroonherkenning, om slimme oplossingen for duurzaamheidskwesties te vinden. Op deze manier dragen wij bij aan onafhankelijke besluitvorming. Bijvoorbeeld om bedrijven, gemeentes en individuen te ondersteunen bij het maken van goed geïnformeerde keuzes.

Energie analyse

De energie transitie vereist een nieuwe manier van denken. Energieproductie verschuift van centraal naar decentraal en de traditionele ideeën van energiedistributie zijn niet meer toepasbaar. De zon schijnt alleen overdag en de wind waait niet altijd. Onze energiebehoefte komt niet op elk moment meer overeen met de energieproductie. Het is duidelijk dat energieopslag snel van groot belang wordt. De oplossing ligt in slimme toepassingen die alle elementen van het net verbinden.

Duurzame Impact

Door te investeren in een groen energiesysteem kunnen we een duurzame toekomst voor onze kinderen garanderen. Maar, zelfs als het klimaatakkoord wordt nageleefd is de kans realistisch dat de opwarming van de aarde doorzet. Het vergroten van dit bewustzijn is van groot belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Waarschijnlijk moet de volgende generatie veel werk verzetten, maar wij moeten hier nu al mee beginnen.

Slimme groene steden

Op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, en tegen 2050 zal dit aandeel tot 80% toenemen. Om de leefkwaliteit in groeiende steden te ondersteunen passen steden nieuwe technische oplossingen toe. Deze oplossingen maken gebouwen efficiënter, luchtkwaliteit beter en de stad in zijn geheel leefbaarder. Om deze oplossingen effectief toe te passen is samenwerking een must.

Zonne energie

Het wereldwijde aandeel van zonne energie groeit enorm. De komende 5 jaar zullen er elk uur 70.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dit komt overeen met 1.000 voetbalvelden.Deze zonne-installlaties variëren van een handvol panelen op je eigen dak tot duizenden panelen in commerciële zonneparken. Op beide niveaus zijn er nog verschillende uitdagingen om aan te gaan. Denk aan de snelle groei, balans van het net en optimalisatie van de energieproductie.

Deep learning vanuit de ruimte

Sobolt pakt duurzaamheidskwesties aan door gebruik te maken van hoge resolutie satellietbeelden. Met onze state-of-art deep learning methoden monitoren we automatisch relevante gebieden. Deze informatie brengen we in kaart voor aansprekende visualisaties. Daarnaast geven we inzicht in ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken door gebruik te maken van object detectie methoden.

Watermanagement

Klimaatverandering, verstedelijking en een groeiende wereldbevolking verminderen de kwaliteit en beschikbaarheid van waterbronnen. Daarnaast zijn overstromingen een steeds groter risico. Deze veranderende situatie vereist actief watermanagement. Door de frequente, wereldwijde satellietdata te combineren met artificial intelligence wordt het mogelijk om actief watermanagement uit te voeren met minimale handmatige inspectie.