Over Sobolt

Sobolt is op AI missie

Oplossingen van wereldklasse leveren voor een duurzamere toekomst. Wij richten ons op het versnellen van de energietransitie en leefbare steden.

Beste mede-innovator,

Dank voor jouw interesse in Sobolt.

Sinds 2017 ontwikkelen wij met veel energie aan slimme software voor overheden. Inmiddels gebruiken meer dan 150 overheidsdiensten en bedrijven Sobolt’s applicaties, programma's en data. Samen werken aan verduurzaming van de openbare ruimte geeft elke dag voldoening.

Er is nog veel te doen. De energietransitie is van iedereen en gaat traag. Wij zijn vastberaden om met volle overgave te werken aan versnelling & verslimming van verduurzaming.

Met mooie co-creatie gaan we van AI technologie naar tastbare adviezen en acties. Laten we slimmer investeren in leefbaarheid. Van nice-to-have projecten naar fijne impact services. Wij zijn gedreven, ambitieus en de meeste dagen goed uitgeslapen 😉

Doe je mee?

Jeroen van Zwieten
Nadja Muller
Danny Hetharia

Ongekende mogelijkheden verkennen

Het dagelijkse leven van een Sobolteer...

Vacatures

Word jij warm van werken aan verduurzaming? Check de vacatures of stuur je CV via:

Energietransitie

Door mens & software samen te brengen, supporten wij duurzamere steden. Om de kwaliteit van leven in stedelijke regio’s te ondersteunen passen we fijne oplossingen toe. Overheden, hypotheekverstrekkers & woningcorporaties gaan slimmer om met energiearmoede, lokale isolatie en subsidiedistributie. Deze groene oplossingen helpen budgetten efficiënter te gebruiken, gebouwde omgeving te verbeteren en buurten leefbaarder. Wij zijn gedreven de beste support te leveren ten behoeve van effectieve energietransitie.

Gezonde voedseldelta

Veranderend klimaat vereist dat voedselproducten en veredelaars duurzamer produceren. Met al snel 2 graden extra op aarde, blijft er weinig over van de huidige groenterassen in de landbouw. De toekomst van de tuinbouw verschilt per delta. Aangezien innovatiecycli 5 tot 10 jaren bedragen, is nu actie nodig. Waar groeit wat over 10 of 20 jaren? Nieuwe technologieën zoals deep learning, digitale fenotypering & digital twins helpen te versnellen. Met zusterbedrijf 30MHz werken we met partners aan digitale vooruitgang.

Operatie zonne-energie

Het Nederlandse Klimaatakkoord is vastgesteld. Het NP RES voorziet in 35 Terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op land. Dit vraagt een gigantische groei van de zonne-energie opwekking in de gebouwde omgeving. Zowel klein schuurdakje als groot bedrijfsdak worden lokale energiecentrales. Hiermee verschuift de energieproductie van centraal naar decentraal. De zon schijnt doorgaans overdag en de wind waait veranderlijk. Het is duidelijk dat lokale solar productie & energieopslag van groot belang zijn. Laten we duurzaam menselijke gedrag & technisch vernuft verbinden.

Veilige & digitaal toegankelijke applicaties

De energietransitie vraagt om grondige innovatie. Om de transitie intensiveren passen we AI-software zoals patroonherkenning toe om duurzaamheidsproblemen op te lossen. Hierdoor draagt onze technologie bij aan besluitvorming, waardoor bedrijven, gemeenten en particulieren weloverwogen keuzes kunnen maken over de toekomst. Dit kan echter alleen met uitlegbare, ethisch verantwoorde en veilige software.Duurzame labels van Sobolt


Alle labels ondersteunen een duurzamere toekomst. State-of-the-art software is de gedeelde kracht.