Ontrafel data om nieuwe inzichten te creëren

SolarSearch

Ontwikkeling van zonne-energie

Het aantal zonnestroom installaties neemt snel toe. Eigenaren worden gestimuleerd om hun installatie te registreren, maar een aanzienlijk deel blijft ongeregistreerd. SolarSearch gebruikt kunstmatige intelligentie om automatisch zonnepanelen te detecteren uit luchtfoto’s en satellietdata. Bovendien kan de zonnepotentie van elke locatie (bijvoorbeeld daken) nauwkeurig worden berekend.

Deze informatie is waardevol voor overheden, ontwikkelaars en netbeheerders. Om planning voor beleid en infrastructuur te ondersteunen en het effect van maatregelen te evalueren. SolarSearch wordt door verschillende stakeholder gebruikt. Zo waren 50% meer zonne-installaties te vinden in Londen dan er waren geregistreerd.

HeatAlert

Hou je gemeente koel!

Door toenemende verstening en minder groen worden dorpskernen en steden steeds warmer. Dit fenomeen, het "urban heat island effect", is een risico voor de gezondheid van kwetsbare groepen en de productiviteit van werknemers. Door klimaatverandering gaat dit effect de komende tijd alleen maar toenemen, vandaar dat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplichte stresstesten zijn opgenomen.

HeatAlert brengt de hitte-problematiek in kaart en geeft advies voor effectieve maatregelen om hittestress tegen te gaan. Het resulterende rapport is geschikt als stresstest voor het thema hitte.

Groene daken monitor

Huidige status en potentie in kaart

Groene daken hebben verschillende voordelen. Ze zorgen onder andere voor waterretentie, verminderen hoge temperaturen in de stad en verbeteren de luchtkwaliteit. Veel gemeenten zijn zich echter niet van bewust van het oppervlakte groene daken in hun gemeente. Met accurate informatie kunnen efficiënte besluiten worden genomen betreffende subsidies, beleid en stedelijke ontwikkeling.

Sobolt's groene daken monitor kwantificeert de hoeveelheid groene daken en schat de huidige staat van groene daken in de gemeente. Daarbij helpt onze groene daken potentie tool gemeenten bij het plannen van toekomstige groene daken gebaseerd op geschiktheid van de daken.

LandLoupe

Inspecteer infrastructuur, accuraat en automatisch

De inspectie van wegen en andere infrastructuur is vaak arbeidsintensief, duur en tijdrovend. Daarom word er gezocht naar alternatieve methoden om deze inspecties automatisch te verrichten.

LandLoupe beantwoord deze zoektocht voor automatische inspectie. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen kan deze oplossing accuraat infrastructuur opmeten en monitoren. Projecten met BAM Infra hebben laten zien dat LandLoupe infrastructuur sneller en goedkoper in kaart brengt dan conventionele methoden.

Met LandLoupe ontstaat de mogelijkheid om grotendeels taken over te nemen die momenteel handmatig worden gedaan. Daardoor worden kosten verlaagd en de efficiëntie verhoogd.

HeatBrain

Inzicht op warmtelekken in gebouwen

Het verwarmen en koelen van gebouwen zorgt voor een groot deel van de energierekening. Er gaat aanzienlijk veel energie verloren aan isolatieproblemen. Dit leidt tot hogere energiekosten, minder comfort en is niet duurzaam. Warmtescans worden met thermische infrarood camera’s uitgevoerd om isolatieverbeterpunten van gebouwen te identificeren.

HeatBrain brengt het warmteverlies van gebouwen in kaart door warmtebeelden automatisch te analyseren. Dit zorgt voor een significante efficiëntieslag omdat er veel tijd wordt bespaart op interpretatie. HeatBrain is schaalbaar en geschikt voor zowel individuele gebouwen als voor grootschalige projecten van woningcorporaties, gemeenten en isolatie-installateurs.

Fietsbaarheid

Een stap richting slimme mobiliteit

Slim en efficiënt transport binnen steden bespaart geld en draagt bij aan slimme steden. Sobolt berekent de optimale routes om snelheid, veiligheid en duurzaamheid van mobiliteit te vergroten. Hierdoor kunnen gemeenten, bedrijven en individuen effectievere beslissingen maken voor dagelijks woon-werk vervoer.

Onze oplossing geeft inzicht in de fietsvriendelijkheid van de stad. Bewoners en bezoekers willen veilige, snelle en handige fietsroutes die aansluiten bij hun dagelijkse behoefte. Onze oplossing kan daarbij helpen.

Kortgeleden, heeft Sobolt in samenwerking met Rotterdam een transportindex gemaakt. Door gebruik te maken van onze technologie zijn gebruikers in staat de bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zoals scholen, treinstations en supermarkten, effectief te kwantificeren en te visualiseren.