Using AI for Good

Ongekende mogelijkheden met Artificiële Intelligentie

Kunstmatige intelligentie is de wereld in een snel tempo aan het veranderen. Het zorgt voor geweldige mogelijkheden die tot voor kort onmogelijk waren. Sobolt is binnen dit jonge speelveld vreemd genoeg al behoorlijk ervaren. Met AI geven we mensen extra mogelijkheden. Hierdoor worden overheden en bedrijven in staat gesteld om effectiever te werk te gaan. Beter inzicht, gerichte alerts en concrete bespaaropties zijn binnen handbereik.

 

 

Samen opstaan voor versnelde verduurzaming

Wij zijn op een missie! Het toepassen van AI ten behoeve van de verduurzaming is hetgeen je ons voor wakker maakt. Samen werken we aan een groene omgeving, efficiëntere industriële processen en beter leefbare steden. Door gebruik te maken van verschillende databronnen en AI bieden wij innovatieve diensten aan in de vorm van preventief onderhoud, advanced monitoring, actiegerichte analyses en concrete (energie)bespaartools.

 

 

Join the team

Voor het analyseren, monitoren, classificeren en het verbeteren van data gebruiken we state-of-the-art technieken in combinatie met voornamelijk beelddata. Onze integrale deep learning aanpak stelt ons in staat om via krachtige algoritmen relevante data accuraat en efficiënt te analyseren. Graag trekken we op met partners en klanten met hetzelfde belang. Sobolt kan veel, maar heeft lang niet overal verstand van. Stellen we een gezamenlijk doel?