Ontrafel data om nieuwe inzichten te creëren

Solar Search

Herken automatisch zonnepanelen

Het aantal kleinschalige zonnestroom installaties neemt snel toe. Om deze nieuwe stroomproducenten bij te houden worden eigenaren gestimuleerd om hun installatie te registreren. Dit gebeurt echter niet altijd, waardoor er veel PV installaties niet geregistreerd zijn.

Sobolt's Solar Search combineert hoge resolutie satellietbeelden met kunstmatige intelligentie om automatisch zonnepanelen te detecteren. Daarnaast geeft onze tool gemeenten inzichten in de effectiviteit van subsidies voor zonnepanelen. Solar Search heeft zichzelf bewezen door 50% meer zonnepanelen te vinden in Londen dan er waren geregistreerd.

Door gebruik te maken van satellietdata en AI, is Solar Search ook in staat de potentie voor daken te berekenen met als doel het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. Het levert klanten informatie om een weloverwogen investering te doen. Ons doel is meer zonnepanelen op daken.

Groene daken monitoring

Huidige status en potentie in kaart

Groene daken hebben verschillende voordelen. Ze zorgen onder andere voor waterretentie, verminderen hoge temperaturen in de stad en verbeteren de luchtkwaliteit. Veel gemeenten zijn zich echter niet van bewust van het oppervlakte groene daken in hun gemeente. Met accurate informatie kunnen efficiënte besluiten worden genomen betreffende subsidies, beleid en stedelijke ontwikkeling.

Sobolt's groene daken monitoring tool kwantificeert de hoeveelheid groene daken en schat de huidige staat van groene daken in de gemeente. Daarbij helpt onze groene daken potentie tool gemeenten bij het plannen van toekomstige groene daken gebaseerd op geschiktheid van de daken.

Fietsbaarheid

Een stap richting slimme mobiliteit

Slim en efficiënt transport binnen steden bespaart geld en draagt bij aan slimme steden. Sobolt berekent de optimale routes om snelheid, veiligheid en duurzaamheid van mobiliteit te vergroten. Hierdoor kunnen gemeenten, bedrijven en individuen effectievere beslissingen maken voor dagelijks woon-werk vervoer.

Onze oplossing geeft inzicht in de fietsvriendelijkheid van de stad. Bewoners en bezoekers willen veilige, snelle en handige fietsroutes die aansluiten bij hun dagelijkse behoefte. Onze oplossing kan daarbij helpen.

Kortgeleden, heeft Sobolt in samenwerking met Rotterdam een transportindex gemaakt. Door gebruik te maken van onze technologie zijn gebruikers in staat de bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zoals scholen, treinstations en supermarkten, effectief te kwantificeren en te visualiseren.

Land Loupe

Inspecteer infrastructuur, accuraat en automatisch

De inspectie van wegen en andere infrastructuur is vaak arbeidsintensief, duur en tijdrovend. Daarom word er gezocht naar alternatieve methoden om deze inspecties automatisch te verrichten.

Land Loupe beantwoord deze zoektocht voor automatische inspectie. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen kan deze oplossing accuraat infrastructuur opmeten en monitoren. Projecten met BAM Infra hebben laten zien dat Land Loupe infrastructuur sneller en goedkoper in kaart brengt dan conventionele methoden.

Met Land Loupe ontstaat de mogelijkheid om grotendeels taken over te nemen die momenteel handmatig worden gedaan. Daardoor worden kosten verlaagd en de efficiëntie verhoogd.

Toegang tot Groen

Meten is weten

Gemeenten groener maken is een van de belangrijkste EU-doelen en tegelijkertijd een van de grootste uitdagingen. Vaak ontbreekt een compleet beeld van de groene gebieden.

Groentoegang, biedt een oplossing door alle groene gebieden in kaart te brengen. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van groen voor inwoners berekend door verschillende factoren, zoals wandeltijd naar een park, mee te nemen. Hierdoor maken gemeenten geïnformeerde beslissingen op basis van accurate informatie.

Met deze oplossing brengen wij de huidige situatie in kaart en geven advies voor verbeteringen zodat overheden direct aan de slag kunnen.

Heat Brain

Lagere kosten, hogere nauwkeurigheid

40% van de Europese energie wordt geconsumeerd om gebouwen te verwarmen. Veel van deze warmte gaat verloren door slechte isolatie. Maar, voor een effectieve isolatie strategie is nauwkeurigere informatie nodig .

Sobolt ontwikkelt een game changer, Heat Brain, die het warmteverlies in gebouwen in kaart brengt. Hierdoor zijn geen tijdrovende handmatige checks nodig.

Heat Brain levert een unieke service voor corporaties, gemeenten en energie adviseurs. Zwakke plekken van gebouwen worden gevonden en de voortgang van renovatie gemonitord.

Defect Detect

Minder defecten, meer stroom

Grootschalige zonneparken worden in hoog tempo bijgebouwd om het aandeel duurzame energie te verhogen. Een bekend probleem is dat de stroomproductie afneemt omdat panelen stuk gaan. Continue inspectie en onderhoud zijn nodig om defecte panelen te vinden en repareren.

Conventionele monitoring methoden zijn duur en meten vaak maar een klein gebied van een zonnepark, waardoor ze niet nauwkeurig zijn. Defect Detect lost dit probleem op. Met satelliet beelden en neurale netwerken worden defecte panelen automatisch gevonden.

Met Defect Detect kunnen zonnepark eigenaren en operatoren de performance verhogen, meer duurzame energie produceren en meer winst maken.