Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Sobolt streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Dan kunt je een klacht indienen door contact met ons op te nemen.

Heb je een klacht?

Sobolt beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om je te verzekeren van een goede afhandeling van jouw klacht heeft Sobolt een duidelijke klachtenprocedure.

Klacht indienen

Je kunt een klacht indienen via ons contactformulier op www.sobolt.com of via info@sobolt.com. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 30 dagen de klacht te behandelen.

Klacht wordt in behandeling genomen

Sobolt behandelt de klacht zorgvuldig en reageert altijd op basis van hoor en wederhoor. De klacht kan leiden tot onderzoek bij de betrokken personen. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, wordt er contact opgenomen.

Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie wordt je schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. Hierin worden de conclusies, oplossingen en de te nemen maatregelen vermeld.

Oneens?

Wanneer je het niet eens bent met de uitkomsten, kun je binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Sobolt. Het bezwaar wordt dan opnieuw in behandeling worden genomen waarop schriftelijk een definitieve reactie zal worden gegeven.