GreenAdapt - Effectieve inzichten voor een klimaatadaptieve gemeente

Monitoring, impact en actie

GreenAdapt biedt effectieve inzichten op het gebied van klimaatadaptatie om gemeenten leefbaarder en weerbaarder te maken. De positie en functie van (publiek) groen staat hierbij centraal. Vanuit dit startpunt biedt GreenAdapt innovatieve monitoring analyses, impact analyses en actiegerichte inzichten:

 

GreenHeat
Hittestress met satellietmetingen
GreenRange
Wandelduur naar publiek groen
GreenYards
Verstening van tuinen
GreenRoofs
Impact van (groene) daken

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

GreenHeat
Hittestress met satellietmetingen

Hitte-eilanden volgens accurate satellietmetingen

GreenHeat is een innovatieve rapportage die op basis van satellietmetingen unieke inzichten geeft over hitte-eilanden binnen een gemeente. Hierbij worden op basis van meerdere accurate metingen de mogelijke hitte-eilanden nauwkeurig vastgesteld - al vanaf €2500,-!

 

Beleid vormen op basis van metingen

De GreenHeat analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Hitte-eiland kaart van de gemeente.
 • Vergelijking met andere gemeenten.
 • Hitte-eiland kaarten van de afgelopen 4 jaar.
 • Kwetsbare groepen analyse.
 • Kansen kaart met locaties voor aanvullend vegetatie.

 

Bekijk hier een voorbeeld rapport.

Klik hier voor de meestgestelde vragen.

___________________________________________________________________________________________________________________

GreenRange
Wandelduur naar publiek groen

Inzichten in de toegankelijkheid van publiek groen

GreenRange helpt bij het inzichtelijk brengen van de toegankelijkheid van publiek groen, om zo een leefbare omgeving te kunnen creëren. Op basis van ruimtelijke data en slimme routeplanning algoritmen wordt op grote schaal de wandelduur in minuten naar publiek groen berekend. Dit geeft verschillende interessante inzichten om de wandelduur te kunnen optimaliseren, waaronder zelfs de locaties met kansen voor aanvullend groen om de toegankelijkheid te verbeteren. Volledige rapportage vanaf €2.500,-!

 

Ruimtelijke ontwikkeling met een onderbouwd doel

De GreenRange analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gemiddelde wandelduur per wijk.
 • Gemiddelde wandelduur per gebouw.
 • Vergelijking met andere gemeenten.
 • Kwetsbare groepen analyse.
 • Kansen kaart met locaties voor aanvullend vegetatie.

___________________________________________________________________________________________________________________

GreenYards
Verstening van tuinen

Unieke informatie over de vergroening van (private) tuinen

GreenYards geeft zeer accurate inzichten in de vergroening / verstening van (private) tuinen. Hiermee wordt het mogelijk om gericht beleid te kunnen voeren voor een klimaatadaptieve gemeente met meer groen.

Met kunstmatige intelligente en aardobservatie zijn we in staat om de groene oppervlakte in tuinen nauwkeurig te berekenen. 

Dit geeft verschillende waardevolle inzichten, waarmee het mogelijk wordt om onderbouwd beleid te voeren. Zo kan bijvoorbeeld een nulmeting aantonen of het zinvol is om een subsidieregeling in te voeren. Daarnaast wordt zelfs de potentiële impact van de vergroening van de tuinen op het klimaat in kaart gebracht.

___________________________________________________________________________________________________________________

GreenRoofs
Impact van (groene) daken

De potentie van (groene) daken in beeld

GreenRoofs geeft accurate informatie over alle daken in een gemeente. Denk hierbij aan:

 • Analyse aanwezige groene daken
 • Impact van verschillende typen daken
 • Potentie van daken

Op basis van aardobservatie data en kunstmatige intelligentie zijn we in staat vernieuwende inzichten te geven.

Zo wordt het mogelijk om de daken in uw gemeente op verschillende manieren te analyseren. Zo weet u hoeveel groene daken er zijn, wat de impact op waterretentie, luchtkwaliteit en hitte is, en zelfs wat de potentie van de vergroening van de overige geschikte daken is..

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Meten = weten

Tegenstrijdige modellen vormen geen basis voor beleid of interventie. Meten is weten. Een gefundeerde basis voor actie is onderdeel van het bestuurlijk proces. HeatAlert is de eerste stap ter ondersteuning van een gedegen klimaatadaptatiestrategie. Satellietmetingen zijn schaalbaarder en accurater dan ooit tevoren en liggen binnen handbereik.