Natuurvriendelijk? Isoleren toch wel..

In de spouwmuur en onder het dak van je woning kunnen beschermde vogels en vleermuizen wonen. Als je je huis gaat verduurzamen, dan kun je die dieren daarmee verstoren of zelfs doden… Natuurvriendelijk isoleren is en blijft een urgent onderwerp. Vorige maand is in de Kamerbrief een update gegeven omtrent de landelijke aanpak natuurvriendelijke isoleren (NVI). Binnen deze landelijke oplossing biedt de ‘werkwijze natuurvriendelijk isoleren’ een basis voor de korte termijn. Op de lange termijn kan er gewerkt worden aan soorten managementplannen (SMPs) per gemeente. Wat houdt de ‘werkwijze natuurvriendelijk isoleren’ in?

Een isolatiebedrijf dat werkt volgens deze werkwijze mag woningen verduurzamen. Tijdrovend & kostbaar ecologisch onderzoek is niet nodig. Daarnaast hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden.

  • Isolatiebedrijf maakt de spouw natuurvrij & houdt rekening met de broedseizoenen
  • Isolatiebedrijf houdt ruimte vrij voor vervangende broedplaatsen (zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van de isolatie)
  • Melding: isolatiebedrijf registreert de woning in een speciale applicatie (alle gemeenten hebben toegang tot de applicatie)

Soortenmanagementplan (SMP)
Het SMP wordt gezien als oplossing voor de (middel)lange termijn. De vormgeving en invulling hiervan is een grote uitdaging voor veel gemeenten. Eerder dit jaar heeft Sobolt samen met een 3-tal gemeenten en 2 ecologen een SMP co-creatie sessie gehouden. Wil je een datumprikker ontvangen voor de SMP innovatiesessie deze zomer?


Ontvang een datumprikkerReacties zijn gesloten.