Rapporteren over duurzaamheid met de CSRD

Elk jaar een financieel jaarverslag opleveren is een goede gewoonte. Vanaf het boekjaar 2024 moeten de eerste organisaties veel intensiever rapporteren over duurzaamheid. De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gaat immers van kracht. Meer duurzaamheid en transparantie in de bedrijfsvoering. Sinds augustus 2023 staan er 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS'en) centraal in de CSRD. Twee standaarden (ESRS1 & ESRS2) richten zich op algemene rapportagevereisten en de overige 10 standaarden raken specifieke ESG-kwesties (Environmental, Social, Governance).

Bron: PWC

De nieuwe regels vragen nu herkadering van de grootste organisaties ter wereld. Een fantastische kans voor versnelde verduurzaming?! Dat herkaderen blijkt geen appeltje eitje. Er zijn goede lessen te trekken voor de volgende groep organisaties die in het komende boekjaar mee gaan draaien. Bij Sobolt onderzoeken we hoe digitale technologie en AI kan ondersteunen binnen ESRS. Slimme data engineering & duurzaamheid is ons vak. Denk je met ons mee? Plan een afspraak of neem contact op met collega Maruschka via m.waldus@sobolt.com.

Reacties zijn gesloten.