AI-wet akkoord

ChatGPT, van onbekende tool naar een beroemd AI-wondermodel. Met AI lijkt soms alles mogelijk en is ‘privacy’ een groot issue. De Europese AI Act moet ervoor zorgen dat er duidelijke regels komen in ons bedieningsgebied. Wat betekent dit in een notendop?

  • Verboden applicaties: bepaalde AI-toepassingen die rechten van burgers in gevaar brengen, zoals gezichtsherkenning van bijvoorbeeld CCTV.
  • Uitzondering op het gebied van wetshandhaving: het gebruik van biometrische identificatiesystemen (RBI) door rechtshandhavingsinstanties zijn in principe verboden. “Real-time” RBI kan alleen worden ingezet als er aan strikte voorwaarden wordt voldaan, bijvoorbeeld gericht zoeken naar een vermist persoon.
  • Verplichtingen voor systemen met een hoog risico: burgers hebben het recht om klachten in te dienen over AI-systemen die hun rechten kunnen aantasten.
  • Maatregelen ter ondersteuning van innovatie en het MKB: op nationaal niveau zullen testomgevingen moeten worden ontwikkeld om innovatie van AI mogelijk te maken.
  • Transparantie-eisen: General-purpose AI (GPAI)-systemen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen waaronder naleving van de EU-auteursrechtwetgeving. Daarnaast moeten “deepfakes” duidelijk worden gelabeld. Hieronder een vrolijk voorbeeld.

Reacties zijn gesloten.