Saldering blijft. En nu?

De salderingsregeling blijft voorlopig bestaan. Het lijkt goed nieuws voor zonnepaneelbezitters, zij kunnen stroom die ze terugleveren, blijven wegstrepen tegen de stroom die ze afnemen. Of gaan energieleveranciers dit doorrekenen naar de consument? Gemiddeld kost het behoud van de salderingsregeling voor de energieleverancier €125 per klant. Vandebron was vorig jaar de eerste energieleverancier die vaste terugleveringskosten voor zonnepaneelbezitters introduceerde. Volgens toezichthouder ACM wordt dat voorbeeld door een groot aantal energiebedrijven gevolgd. Wat betekent dit voor de consument en sector? Lees hieronder het interview met Zonnedakje collega Otto.

  1. Zie jij de salderingsregeling als stimulans voor zonne-energie? Zo ja, denk je dat de terugleveringskosten van energieleveranciers hier (negatieve) invloed op hebben?
"Door de blijvende salderingsregeling zal het voor particulieren erg aantrekkelijk blijven om zonnepanelen te plaatsen. Ik verwacht niet dat de energieleveranciers zulke hoge vaste kosten voor teruglevering gaan introduceren dat dit tegen de voordelen opweegt. Hierdoor blijven zonnepanelen de komende jaren erg aantrekkelijk voor particulieren met een kleinverbruikersaansluiting."
  1. Wat is jouw visie op netcongestie? Hoe kunnen we dit probleem samen aanpakken?
"Particulieren worden door behoud van de salderingsregeling niet gestimuleerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daardoor ontstaat er nog meer druk op het elektriciteitsnet en zullen netbeheerders en lokale overheden op zoek moeten naar andere middelen om vraag en aanbod beter af te stemmen. De toenemende verschillen in energieprijs gedurende de dag kunnen gebruikt worden om laadpalen slimmer aan te sturen of zelfs delen van de dag niet te gebruiken. Deze prijsverschillen zullen in toenemende mate worden doorberekend aan consumenten, bijvoorbeeld met een dag- en nachttarief dat Greenchoice recentelijk introduceerde. Daarnaast zal de markt voor tijdelijke opslag in batterijen de komende jaren financieel aantrekkelijker worden. Voor nieuwe aansluitingen zijn zogenaamde Energiehubs ontzettend in opkomst. Hier worden vraag en aanbod lokaal op elkaar afgestemd om nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet mogelijk te maken. "
  1. Hoe kunnen gemeenten de tool Zonnedakje inzetten om bewoners te helpen met de beslissing: wel/geen zonnepanelen aanschaffen? (inzicht terugleveringskosten?)
“Bewoners in aangesloten regio’s kunnen in Zonnedakje direct een overzicht van de mogelijkheden op hun dak inzien. Het gepersonaliseerde dakrapport houdt rekening met het aantal mogelijke zonnepanelen, eigen verbruik en saldering. Aan de hand hiervan kunnen bewoners bepalen wat voor hun de beste optie is.”

Een datagedreven strategie voor zonne-energie in jouw gemeente, RES-regio of provincie? Neem contact op met Otto via o.fabius@sobolt.com.


Reacties zijn gesloten.