Strategie zonne-energie: 4 learnings

Afgelopen week organiseerden wij het Zonnedakje webinar: van cijfers naar strategie. We deden een “deep-dive” in de cijfers en gingen in uitvoeringsstrategieën. In gesprek met Dennis Iseger van Over Morgen. Aan de hand van diverse sprint sessies met gemeenten kunnen we 4 lessen trekken voor het komen tot een uitvoeringsstrategie voor grootschalige opwek:


1. Kies de juiste inzichten als vertrekpunt

Om een effectieve strategie te bepalen is monitoring van de voortgang niet genoeg. Échte inzichten verkrijg je door te kijken naar kansen en belemmeringen in de RES-regio. Een paar strategische voorbeelden: Hoe kunnen we de grote verbruikers in de gemeente inzichtelijk maken? Waar liggen de kansen om vraag en aanbod te matchen en daarmee de netbelasting te minimaliseren? Waar liggen de kansen om energiearmoede te bestrijden met de aanleg van zonnepanelen?

2. Netcongestie blijft de grootste uitdaging

Netcongestie raakt inmiddels vrijwel alle regio’s. Regelmatig wordt dit ervaren als belemmering voor het komen tot een uitvoeringsstrategie. Om voortgang te maken ondanks netcongestie is afstemming met netbeheerders cruciaal. Ook is extra aandacht voor vraag en aanbod en lokale energiesystemen van belang.

3. Verder kijken dan theoretische potentie

Doelstellingen zijn vaak gekoppeld aan dakpotentie, maar is dat wel de manier? In de praktijk is de keuze voor het plaatsen van zonnepanelen op daken aan de ondernemer of woningeigenaar. Kijk daarom naar vraag en aanbod en match dit met elkaar. Door te denken vanuit het energiesysteem kijk je naar aanbod op plekken waar vraag is. Zie ook de recente publicatie van het RVO over belemmeringen op daken.

4. Bereik de juiste doelgroep

Vaak zijn de partijen die gebruik maken van de vrijgestelde financiële regelingen door gemeenten al verder in de klantreis. Geef aandacht aan partijen die behoefte hebben aan ondersteuning. Wat zijn de behoeften en vraagstukken van jouw doelgroep(en)?


Hulp bij het uitwerken en uitvoeren van de strategie? En is er nog 2023 budget beschikbaar? Contact o.fabius@sobolt.com direct.

Reacties zijn gesloten.