Natuurinclusief isoleren: 3x best practice

Verduurzamen van de gebouwde omgeving: gewoon een aantal isolatiemaatregelen toepassen en klaar? Klinkt simpel, maar helaas is dat wat te kort door de bocht. We hebben te maken met de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verbiedt, letterlijk, het verstoren & doden van beschermde soorten en het vernielen van hun verblijfplaatsen. Is het Soortenmanagementplan (SMP) de oplossing?

In het SMP maakt de gemeente een biodiversiteitsplan op basis van een uitgebreid ecologisch onderzoek voor de gemeente (of op gebiedsniveau). Het opstellen duurt zo’n 1 à 2 jaar. Op basis hiervan kan de provincie vervolgens voor 10 jaar een gebiedsontheffing verlenen. Omdat het opstellen een relatief lange doorlooptijd kent, kan er tijdens de onderzoeksperiode gebruik worden gemaakt van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). Begrijp jij het nog? Hieronder delen we 3 praktijkvoorbeelden.

  1. Provincie Utrecht

Voorbeeld doet volgen. De provincie Utrecht heeft pre-SMP geïntroduceerd om natuurvriendelijk isoleren mogelijk te maken. De provincie kan op basis van dit pre-SMP een tijdelijke gebiedsgerichte ontheffing verlenen. Hierdoor kan de woningverduurzaming doorgaan, maar worden kwetsbare diersoorten beschermd. De provincie helpt gemeenten met het opstellen van een SMP en het aanvragen van gebiedsgerichte ontheffing middels duidelijke stappenplannen. Inmiddels zijn bijna alle Utrechtse gemeenten, Provincie Overijssel en Provincie Friesland aangehaakt.

  1. Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft in kaart gebracht welke beschermde diersoorten voorkomen in en rondom de gebouwde omgeving. Zo kunnen bewoners direct zien of hun woning binnen het onderzoeksgebied ligt en daarmee gebruik kunnen maken van het SMP. Ideaal?

  1. Gemeente Zeist
  2. Gemeente Zeist heeft sinds 2020 een goedgekeurd SMP en maakt al gebruik van de regeling. Het doel van het opstellen van het SMP is vertraging voorkomen van benodigde werkzaamheden. Daarbij staat het waarborgen van de bescherming van kwetsbare diersoorten voorop. De gemeente helpt bewoners sturing te geven middels een beslisboom en een interactieve kaart.

    (pre-)SMP waarborgt het belang van de natuur, provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bewoners! Waar staat jouw gemeente?

Reacties zijn gesloten.