Verkiezingen 2023: wat zijn de klimaatdoelen?

Welke partij heeft een klimaatadaptief verkiezingsprogramma? De meerderheid van de partijen neemt concrete klimaatdoelstellingen op in het verkiezingsprogramma. Maar zijn deze doelen realistisch? Wij delen graag de input van de Correspondent. In het artikel De Stemgids 2023, worden de partijprogramma’s afgewogen aan de hand van 3 concrete punten: ambitie, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. Het goede nieuws is dat bijna alle partijen ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd in hun verkiezingsprogramma. Hoe ambitieus zijn de klimaatplannen van de verschillende partijen nu eigenlijk?

Er liggen genoeg concrete en ambitieuze klimaatplannen klaar, maar let op de uitvoerbaarheid van de plannen.

Een greep uit de isolatieplannen
Het verbeteren van de woningisolatie staat hoog op de politieke agenda wat betreft het behalen van de klimaatdoelen. Partijen hebben verschillende voorstellen en benaderingen over hoe de woningisolatie moet worden aangepakt. Zo zijn er diverse ideeën over de financiering van isolatiemaatregelen, variërend van subsidies voor huiseigenaren die zelf isoleren tot het bekostigen van isolatie via de opbrengsten van de nationale veiling van CO2-rechten.

Als het aan Sobolt ligt, pakken we gezamenlijk energiearmoede aan door de transitie te versimpelen voor bewoners. We pakken energieverlies aan in gemeenten door warmtescans uit te voeren, Fix-teams op pad te sturen, en voorzien we verschillende aanpakken voor het Nationaal Isolatie Programma. Wat kies jij?

Reacties zijn gesloten.