EU-project AGRARSENSE

Voedselzekerheid is een mondiale uitdaging. Dit wordt sterk beïnvloed door effecten zoals klimaatverandering, verstoringen in de supply chain, tekorten aan arbeidskrachten, politieke & militaire agressie en technologische innovatie & automatisering. Om er maar een paar te noemen…

In de hele EU bestaan er enorme supply chains die zorgen voor:

  1. Behoud van onze voorsprong op het gebied van voedselzekerheid
  2. Mogelijkheid om onze voedselproducten en agrarische technologieën te exporteren naar de rest van de wereld

Europees leiderschap in de landbouw versnelt onze collectieve economische groei, drijft verantwoord gebruik van middelen en vermindert honger & ondervoeding over de hele wereld. Hierdoor kan iedereen vruchten plukken van de voordelen. Wat je zaait zul je oogsten 😉

Het AGRARSENSE-project is gericht op de ontwikkeling van sensor- en beslissingsondersteunende technologieën en hulpmiddelen voor slimme land- en bosbouw. De holistische aanpak wordt concreet gedemonstreerd in 7 usecases. Kassen, verticale landbouw, precisiewijnbouw, agri-robotica, bosbouwmachines, optimaal bodembeheer & bemesting, en landbouwgerelateerd waterbeheer. Samen met Hoogendoorn geven we actief invulling aan de Greenhouse usecase.

Reacties zijn gesloten.