Ruimte creëren voor zonne-energie

De behoefte aan zonne-energie blijft onverminderd groot. Door de uitvoering van de RES strategieën zal de vraag naar ruimte voor duurzame opwekking verder toenemen. De schaarse ruimte in ons land vraagt om slimme oplossingen. Hoe? RVO liet door CE Delft onderzoek doen.

Door middel van multifunctioneel ruimtegebruik is het mogelijk om beschikbare ruimte voor meerdere toepassingen te gebruiken. Zon op dak is hier een voorbeeld van. In 2022 is er een grote toename van het aantal zonne-energiedaken te zien. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen (solar carports), bij infrastructuur (geluidsschermen), op water en in de agrarische sector. In de inspiratiegids worden 15 innovatieve manieren weergegeven om nieuwe ruimte te creëren voor zonne-energie.

Slim duurzaam ruimtegebruik stimuleren binnen jouw gemeente of RES regio? Plan een sessie met collega Annemarie.


Reacties zijn gesloten.