Laatste hoopvolle waarschuwing: IPCC rapport 2023

In het Zwitserse Interlaken hebben hebben 195 landen afgelopen week overeenstemming bereikt tot het laatste zogeheten syntheserapport. Dit is cruciaal, want de IPCC-rapporten vormen de basis voor de communicatie tijdens de mondiale klimaatonderhandelingen, die later dit jaar worden hervat. Dit betekent ook dat alle landen de ernstige gevolgen van klimaatverandering erkennen + de noodzaak om hier iets aan te doen. Tijd om het tij te keren!

Het AR6 syntheserapport brengt de visies van eerder verschenen rapporten samen. Men kan het beschouwen als een handzame samenvatting. Grimmige lectuur. Het rapport waarschuwt over de verwoestende gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen. Denk bijvoorbeeld aan de vernietiging van huizen, voedselonzekerheid en het verlies aan biodiversiteit. Een laatste oproep om van koers te veranderen en de opwarming tot 1,5 graad te beperken.

Het is niet alleen maar donker, er gloort enig licht. Het IPCC wijst op wegen om toenemende risico’s te vermijden. Het identificeert acties die kunnen worden ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opschaling van het verwijderen van koolstof uit de atmosfeer. Hoesung Lee, voorzitter van het IPCC zegt: "het laat ook zien dat, als we nu handelen, we nog steeds een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen kunnen veiligstellen."

Het World Resources Institute heeft de belangrijke bevindingen van het rapport gehighlight:

 1. De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde met 1,1°C heeft veranderingen van het klimaat teweeggebracht die ongekend zijn in de recente geschiedenis van de mens.
 2. De gevolgen van het klimaat voor mensen en ecosystemen zijn omvangrijker en ernstiger dan verwacht. De toekomstige risico's zullen snel toenemen met elke fractie van een graad opwarming.
 3. Aanpassingsmaatregelen kunnen veerkracht effectief opbouwen, maar er zijn meer financiële middelen nodig om oplossingen op te schalen.
 4. Sommige klimaateffecten zijn al zo ernstig dat ze niet kunnen worden aangepast, wat leidt tot verliezen en schade.
 5. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen piekt vóór 2025 in trajecten die op 1,5°C zijn afgestemd.
 6. De wereld moet snel afstappen van het verbranden van fossiele brandstoffen – oorzaak nummer één van de klimaatcrisis.
 7. We hebben dringende, systeembrede transformaties nodig om een netto-nul, klimaatbestendige toekomst veilig te stellen.
 8. Koolstofverwijdering is nu essentieel om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.
 9. De klimaatfinanciering voor zowel mitigatie als aanpassing moet dit decennium drastisch toenemen.
 10. Klimaatverandering – evenals onze collectieve inspanningen om ons aan te passen en de gevolgen ervan te beperken – zal de ongelijkheid vergroten als we er niet in slagen een rechtvaardige transitie te verzekeren.

Benieuwd hoe de IPCC-rapporten tot stand komen? Hoe gaan deze onderhandelingen? Lees het interview van het NRC met klimaatwetenschapper Leo Meyer. Meer info over de eerder verschenen rapporten, check onze onderstaande berichten:

 1. COP-26 graden overleg
 2. IPCC-rapport: opnieuw alarm
 3. Zelfs het IPCC-rapport liep vertraging op

Samenwerken om deze transitie te versnellen? Neem contact op met Jeroen via j.vanzwieten@sobolt.com.

Reacties zijn gesloten.