€50 miljoen om veiligheid van fietsers te verbeteren

Nederland is een fietsland en er wordt steeds meer gefietst. Tussen 2010 & 2019 nam het aantal fietskilometers met 10% toe. Dit is positief, fietsen is gezond + goed voor het milieu, tenminste als je de auto laat staan ;-). Wat zijn de risico’s en oplossingen?

Verkeersongevallen
Meer fietskilometers betekent helaas ook meer ongevallen. Recente onderzoeken laten zien dat het aantal fietsslachtoffers zal oplopen als er geen extra maatregelen worden genomen. Uit het rapport 'De Staat van de Verkeersveiligheid 2022 - Trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet' van SWOV blijkt:

“Fietsers vormen de grootste groep verkeersslachtoffers en aantallen blijven stijgen.”

In 2021 vielen de meeste verkeersdoden als fietser (36%; Afbeelding 3). Ook onder de verkeersgewonden treffen we veel fietsers aan; van de ernstig verkeersgewonden in 2021 was 71% een fietser (Afbeelding 4). De Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 voorspelde dat in 2040 het aantal fietsslachtoffers met 80% tot 100% zal zijn toegenomen.

Bron: De Staat van de Verkeersveiligheid 2022 - Trend in aantal verkeersdoden en -gewonden daalt niet

Oplossingen
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zet €50 miljoen opzij voor fietsveiligheid. Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren, zijn 4 focuspunten vastgesteld: ouderen, enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen en drukte op het fietspad.

Een veilig ingerichte weg kan ongevallen voorkomen en de letselernst van eventuele ongevallen beperken. Samen met BAM infra & Royal HaskoningDHV ontwikkelden wij hiervoor FietsPadvinder. FietsPadvinder draagt direct bij aan het verminderen van enkelvoudige fietsongevallen door het risicogestuurd verbeteren van de fietsinfrastructuur. Veilig fietsen? Contact Noud via n.vandegevel@sobolt.com.

Reacties zijn gesloten.