Witgoedregeling in beeld burgers in nood?

Een handvol gemeenten heeft de witgoedregeling voor burgers in nood om energiearmoede aan te pakken. En dat is hard nodig, aangezien er meer dan 900.000 Nederlanders zijn die onder de armoedegrens leven. Oude koelkasten en wasmachines vreten stroom aan de beperkte huishoudpot.

Er blijkt weinig standaardisatie, communicatie en eenheid te ontdekken in de aanpak. Van de handvol gemeenten die aan de slag zijn, geven sommigen een lening voor duurzame huis apparaten, zoals Almere. De meeste gemeenten die de regeling invoeren verstrekken de regeling met een bovengrens. Burgers kunnen naar een bepaald bedrijf of leverancier in de gemeente om hun oude of kapotte wasmachine, wasdroger, koelkast, vriezer, vaatwasser of fornuis te vervangen. Opmerkelijk is dat de vergoedingen variëren van 250 tot 600 euro. De uitrol en criteria voor deelname kennen ook vele vormen. Wat vind jij de juiste aanpak?

Volgens onderzoek pakt de regeling voordelig uit voor die mensen die het echt nodig hebben. Het is zaak om toegankelijkheid en voorkomen van misbruik goed te balanceren en organiseren. Helaas hebben veel gemeenten niet de uitvoerende kracht om de witgoedregeling goed in te zetten. De vele interne loketten en relatief grote budgetten maken dat er de komende tijd vele plasjes overheen gaan. Daar wordt het in de praktijk voor de ontvangers niet altijd beter van…

Waar wachten we op om deze energiehuishouding breed aan te passen?! Het blijkt dat het informeren, de aanvraagprocedures en uiteindelijk de verstrekking van de vergoeding aan de toepasselijke burgers een klus op zich is. De energietoeslag vindt ook nog niet overal de juiste weg naar huishoudens. Digitale handigheid ontbreekt, DigiD-drempels en gebrek aan ontzorging en eenvoud maken het lastig.

Wil je inwoners deze regeling aanbieden om energiearmoede te bestrijden? We delen onze inzichten graag in het gratis webinar van 22 november. Nu al meer weten? Plan een (digitale) koffie met Jeroen via j.vanzwieten@sobolt.com.

Reacties zijn gesloten.