Gratis webinar: RREW laatste kans?!

Let op! Laatste kans voor RREW: ‘De activiteiten voor de RREW moeten uiterlijk 31 december 2022 zijn uitgevoerd.’ Heeft jouw gemeente het budget al ingezet? Nog niet? Lees snel verder en meld je aan voor de webinar 'RREW voor gemeenten laatste kans'.

Even opfrissen, RREW is in leven geroepen als vervolg op RRE. Door deze regeling wil de regering de CO2-uitstoot & woonlasten verlagen. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen. Hoe kan je dit als gemeente (nog) waardevol implementeren? Met behulp van verschillende activiteiten, zoals het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen (bijv. aanbrengen van tochtstrips, LED-lampen & radiatorfolie) of het geven van advies ten aanzien van energiebesparing & isolatie.

Er is een tussentijdse evaluatie geweest van de eerste regeling. PBL geeft in het 'Achtergronddocument bij de Klimaat- en Energieverkenning 2021' aan dat dit niet de effecten van de regeling betreft, maar gaat in op hoe de regeling in elkaar zit. Hieruit blijkt dat bijna alle betrokkenen de regeling belangrijk en goed vinden. Een opvallende constatering is dat er geen actieve monitoring van de uitvoering van de regeling is. Er zijn alleen rapportages per gemeente. Gelukkig hebben wij een aantal oplossingen die succesvol zijn gebleken binnen de RREW kaders.

Een Heatpulse rapportage maakt bewoners bewust van de isolatiestatus van de woning. Daarnaast biedt het een concreet advies voor verduurzaming. Zo kunnen bewoners direct aan de slag met de woning. Combinatie met een persoonlijk isolatieadvies (concrete vervolgstappen) en/of fixes dragen bij aan de verduurzaming van jouw gemeenschap vanaf 30 euro per woning. Heeft de gemeente nog niet het volledige budget gebruikt? Wil je dit jaar nog een effectieve campagne met Heatpulse inzetten? Wacht niet en meld je aan voor onze gratis webinar!


Reacties zijn gesloten.