Integrale aanpak energiearmoede in Nederland

De energierekening blijft stijgen deze zomer. De zon schijnt nu nog volop, maar hoe zit dit over 2 of 3 maanden?! Het energiearmoede probleem wordt groter. Gemeenten ontvangen financiële SPUK middelen om dit aan te pakken, maar zet je die succesvol in?

Serieus probleem
Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is op jaarbasis gemiddeld bijna €6.500 kwijt aan gas & licht. Dat is ruim €4.000 meer dan vorig jaar. Het Nibud signaleert dat een groeiend aantal huishoudens financieel klem zit. Uit de berekeningen blijkt:

  • De energiekosten van een gezin met een inkomen van 2 keer modaal zijn met €128 per maand gestegen (bij gelijkblijvend verbruik)
  • Een alleenstaande met een bijstandsuitkering in een niet energiezuinige woning (label E) ziet de energierekening ondanks de btw-verlaging verdubbelen naar bijna €200 (bij gelijkblijvend verbruik)

Rijksoverheid
Om de bevolking te helpen heeft het kabinet in het najaar een pakket aan maatregelen gepresenteerd. De eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau is verhoogd van €200 naar €800. In totaal stelt het Rijk meer dan €300 miljoen ter beschikking aan gemeenten voor de aanpak van energiearmoede. De middelen worden uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering (SPUK) aan alle gemeenten in Nederland. Zo kunnen gemeenten huishoudens die kampen met energiearmoede ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Maar hoe pak je dit als gemeente aan?

Energiearmoede 4 segmenten
Over Morgen heeft deelt de doelgroepen die kampen met energiearmoede op in 4 segmenten. Per doelgroep wordt er bekeken welke actie je het beste kan ondernemen. De verschillende doelgroepen zijn als volgt:

  1. Hoog energielabel (A, B of C), weinig vertrouwen in instanties
  2. Deze doelgroep is lastig te bereiken. Ze wonen in goed geïsoleerde woningen met toch een hoge energierekening. Feitelijke informatie (instructie) geven & advies van mensen uit vertrouwde kring kunnen hulpmiddelen zijn.
  3. Hoog energielabel (A, B of C) en vertrouwen in instanties
  4. Wonen vaak in goed geïsoleerde huizen maar hebben een hoog energieverbruik. Bevinden zich nog niet in energiearmoede, maar vormen een risico. Acties & informatie vanuit de gemeente zijn tools om deze groep bewust te maken.
  5. Laag energielabel (D, E, F of G), weinig vertrouwen in instanties
  6. Kampen met energiearmoede. Wonen in een slecht geïsoleerd huis waar veel isolatieverbetering mogelijk is. Directe actie ondernemen en proactieve benadering vanuit een vertrouwde omgeving (doelgroep 1) zijn mogelijke instrumenten.
  7. Laag energielabel (D, E, F of G), vertrouwen in instanties
  8. Deze mensen wonen in een woning met een laag energielabel + hebben vertrouwen in instanties. Directe acties + informatie vanuit de gemeente kunnen hier heel goed worden ingezet.

Energiearmoede 4 segmenten. Bron: Over Morgen

Energiearmoede = een urgent probleem. Om direct en succesvolle impact te maken is het wellicht aan te raden om de 1ste focus te leggen op segment 3 & 4. Deze doelgroepen kan je namelijk helpen door energiebesparende maatregelen toe te passen en daarmee creëer je een zwaan-kleef-aan-effect.

Energieklus Fix
Energieklus Fix ontzorgt gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele proces van energiebesparing in de armere wijken. In diverse gemeenten zijn onze fixers dagelijks druk aan de slag om energiebesparende maatregelen te installeren. Interesse?? Download de factsheet of neem contact op met Wouter via w.vermeiden@sobolt.com.


Reacties zijn gesloten.