Zijn grote daken de energiecentrales van de toekomst?

Vanaf 2025 wil Nederland op grote bedrijfsdaken zonnepanelen verplichten. Dat wil zeggen: op alle nieuwe gebouwen met een oppervlak van 250 m2 of meer moeten zonnepanelen komen te liggen. Daarbij wilde overheid de belangrijkste belemmeringen voor zonne-energie op grote daken zo snel mogelijk wegnemen.1 Alleen al door deze verplichting zou er jaarlijks 1.000 GWh extra duurzame energieopwek bij komen. Zijn grote daken de energiecentrales van de toekomst?

Vanuit data uit Zonnedakje is berekend dat vanaf 2000 er jaarlijks gemiddeld:

  • 10,84 km2 oppervlak op grote daken bij komt
  • 9,62 km2 nieuw oppervlak voldoende instraling heeft voor zonne-energie
  • 0,9 TWh extra kan worden opgewekt op deze grote daken

In het meest gunstige geval kan er in 2025 een totaal van 4,5 TWh door middel van zonne-energie op grote daken worden opgewekt. Wat is de impact van de nieuwe wetgeving? Uit de berekening blijkt dat in 2030 er 48 km2 aan grote daken geschikt zijn voor de opwek van zonne-energie. Dit heeft een maximale potentie van 4,5 TWh jaarlijkse opwek. Daarmee is dit een mooie bijdrage aan de ambitieuze doelen van de NP RES (Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën). Zij heeft als doel gesteld om in 2030 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken.

Ja, grote daken zijn mogelijk de energiecentrales van de toekomst! Krijgen we het voor elkaar om het elektriciteitsnet zo uit te breiden dat dit gerealiseerd kan worden? Alle nieuwe gebouwen worden vanaf 2025 solar-prepared aangeleverd, dus dan kan het op een later moment alsnog worden gerealiseerd. Wil je meer inzichten in de potentie van daken voor zonne-energie? Neem contact op met Otto via o.fabius@sobolt.com.

Zonnepanelen op winkelcentrum Kronenburg in Arnhem

1 Bron: Kamerbrief over rol zonne-energie in energietransitie

Reacties zijn gesloten.