Europese Rekenkamer concludeert 1+1=0

Hoeveel geld wordt er daadwerkelijk besteed om klimaatverandering tegen te gaan? Aan welke klimaatgerelateerde doelen wordt het eigenlijk uitgegeven? De Europese Rekenkamer concludeert in een kritisch rapport dat er van 72 miljard euro (20,1%) niet is aangetoond dat ze relevant waren voor het klimaat.

De Europese Commissie heeft zichzelf ten doel gesteld om minimaal 20% van de begroting aan klimaatgerelateerde doelen te besteden. Vorig jaar meldde de EC, dat in de periode 2014-2020 dat doel (uitgave van €216 miljard / 20,1%) is behaald. De Rekenkamer is echter van mening dat de EC veel te optimistisch is. Vooral in de landbouwsector worden maatregelen te gemakkelijk beschouwd als gunstig voor het klimaat. Bij subsidies in deze sector ter waarde van 60 miljard euro is niet aangetoond dat ze hebben geleid tot vermindering van CO2-uitstoot. Voorbeelden van dit vertekende beeld zijn:

  • ‘Ontwikkeling van landelijk gebied’: aanleg van nieuwe wegen
  • Wisselen van gewas: doorgaans goed voor de bodemkwaliteit, maar geen positief effect voor het klimaat
  • Stimulatie biologische landbouw: er is meestal meer landbouwgrond nodig voor dezelfde opbrengst. Leidt dit dan wel tot een totaal afname van broeikasgasuitstoot?

Wie houdt wie hier voor de gek? Is dit niet 1+1=0? De Rekenkamer adviseert dat er een duidelijke rekenmethode moet komen. Daarnaast is het verstandig zijn om onderscheid te maken tussen het voorkomen van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen van de opwarming om ons heen.

Dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij de Europese Commissie. Er zijn ook tal van bedrijven & instanties die ‘verkeerde’ optelsommetjes maken. Wil jij wel goed rekenen aan impact? Join our mission! 1+1=11? 😉

Reacties zijn gesloten.