Energiearmoede aanpakken met Heatpulse data

Warmteverlies. Hoge energierekeningen. Energiearmoede. Al jaren pakken we energieverlies innovatief aan met Heatpulse. Er zijn verschillende nieuwe kansen in relatie tot het aanpakken van energiearmoede. Dit maakt het werkveld misschien nog wel relevanter.

Met Heatpulse Fix worden het direct installeren van energiebesparende maatregelen gecombineerd met inventarisatie & advies. De focus ligt hierbij op woningen en wijken met een veelal laag inkomen (laagste 25%) in combinatie met een hoog gas/energiegebruik (hoogste 50%). Op deze manier geeft dit informatie op wijkniveau. Echter, hoe bepaal je de geschikte doelgroep? Het antwoord: combineer zoveel mogelijk databronnen (binnen en buiten de gemeente), identificeer straten of buurten waar de kans op energiearmoede hoog is en accepteer dat je meer mensen gaat helpen dan strikt gezien in de doelgroep vallen. Met deze analyse worden gemeenten ondersteund. Meer over datavoorziening energietransitie in de gebouwde omgeving?


Samengestelde kaart met behulp van DEGO (Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving)

Reacties zijn gesloten.