Nederland schiet tekort in het herstel van de natuur

Wereldwijd gaat het niet goed met de natuur, de variatie aan levende organismen (de biodiversiteit) gaat in een hard tempo achteruit. Hoe zit dat in Nederland? Het antwoord is: ronduit zorgwekkend. Doelen worden zeer waarschijnlijk niet gehaald. Deze conclusies trekt de raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport Natuurinclusief Nederland, gisteren aangeboden aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Waarom is natuur belangrijk? Het vormt de bestaansvoorwaarde voor het menselijk bestaan. Denk aan de beschikbaarheid van drinkwater, gezond voedsel en schone lucht. Daarnaast is vitale natuur cruciaal voor het tegengaan van klimaatverandering.

Sobolt wil dondersgraag bijdragen aan het keren van de teruggang van natuur en te zorgen voor herstel. De Rli presenteert 4 oplossingsrichtingen om een natuurinclusiever Nederland tot stand te laten komen:

  1. Zorg voor natuur overal en voor iedereen.
  2. Verbind natuurherstel met andere maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan: woningbouw, energietransitie en verduurzaming van de landbouw.
  3. Weeg natuurwaarden volwaardig bij economische en politieke besluitvorming.
  4. Werk gebiedsgericht samen: overheden en andere betrokkenen.

Samen natuurgebieden en het groen in steden beter monitoren? Dit kan met behulp van kunstmatige intelligentie en satellietdata. Check Natura.ai of onze groene initiatieven.


Reacties zijn gesloten.