Van 5 naar 500 solar carports in 2025

Al het gemeentelijk vastgoed CO2 neutraal? Dat is de ambitie vanuit het Klimaatakkoord. Solar carports hebben een grote potentie om een bijdrage te leveren aan deze duurzaamheidsdoelstellingen. Het Nationaal Solar Trendrapport meldt dat Nederland 14,4 GWp in 2021 aan zonnepanelen heeft. Deze productie met circa 100% verhogen? Dat kan met solar carports!

In het kader van lokaal energiebeleid en RES-inspanningen is immers inzicht in de ontwikkelingen noodzakelijk. Met Park the Sun wordt naast het in kaart brengen van de mogelijkheden per wijk, gemeente of RES-niveau, de krenten uit de pap gezocht. Na het opleveren van opdrachten & berekeningen is de potentie doorgerekend in meer dan 150 Nederlandse gemeenten. Daarmee heeft Sobolt uitgerekend dat de potentie van solar carports in Nederland circa 1 tot 2 GWp is!

Nu is het aantal solar carport locaties nog op 2 handen te tellen. Wanneer komen we per gemeente handen tekort? Als we naar de SDE-aanvragen kijken, loopt het nog geen storm, maar is er wel significante tractie. In 2025 staat er met de nodige inspanning in elke gemeente één solar carport. In grotere gemeenten passen toch ten minste 5 forse solar carports? Daarmee staan er in Nederland maar liefst 500 solar carports in 2025!

Het elektrisch vervoer zit in de lift. Er komen vragen zoals: “Kunnen er snel genoeg laadpalen worden neergezet?” en “Hoe maak je elektrisch rijden voor iedereen beschikbaar?” Gezien de huidige opgaande trend en ontwikkelingen in andere landen lijkt het momentum daar. Zeker met de toenemende aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik zijn solar carports toch een no-brainer?

Bij welk ziekenhuis, ijsbaan of productiebedrijf past het in de gemeente? Of toch starten bij het gemeentelijke parkeerterrein? Kijk verder voor meer inzicht in zonne-energie of contact collega Otto Fabius direct via o.fabius@sobolt.com

Potentie per wijk in Zwolle

Reacties zijn gesloten.