IPCC-rapport: opnieuw alarm

Het laatste IPCC-rapport zegt niets opmerkelijk nieuws sinds de eerste editie in 1990. Of toch wel? De alarmbellen rinkelen, het rapport is namelijk scherper dan ooit. De natuur kan klimaatverandering niet meer bijhouden. Dit heeft grote gevolgen voor de aarde en het leven van miljarden mensen.

Voor het eerst zoomt het werk van het panel opmerkelijk gedetailleerd in op regio's en gebieden over de hele wereld. Wat is de impact van klimaatverandering in Europa, Noord & Zuid Amerika, kleine eilanden, Australasia enzovoort? Met India als hotspot van kwetsbaarheden.

In Europa zal het Middellandse Zeegebied nog meer worden getroffen door waterschaarste, hittestress en verhoogde morbiditeit. In Nederlandse steden worden vooral de mensen & bedreigd door overstromingen langs de kust. Uit alle volgende edities (1995, 2001, 2007, 2015, 2021) is dus een trend waar te nemen: de scenario's verslechteren. Overstromingen, branden, ziekten, hittegolven en stormen komen nu met meer ernst en intensiteit voor dan de eerste edities voorspelden. Omdat de effecten elkaar positief versterken op een manier die we eerder niet onder ogen durfden te zien.

Kunnen we ons verenigen over de aanpassing van klimaatverandering? Als we zien hoe de westerse wereld en in het bijzonder Europa zich verenigen in het licht van Oekraïense conflict is er hoop. Samen moeten we bereid zijn om een deel van ons luxe leven in te leveren om te voorkomen dat de klimaatcrisis nog verder escaleert.

Bij Sobolt bieden we slimme, technische oplossingen om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie. Deze moet dringender dan ooit plaatsvinden. De wereld moet onder het scenario van 1,5 graad opwarming blijven. Anders ziet de toekomst er somber uit. Guterres (hoofd UNO) zegt dat er een bijna crimineel gebrek aan leiderschap is op het gebied van duurzaamheid en het is moeilijk om het daarmee oneens te zijn.

Vandaar onze shout-out naar jou: laten we samenwerken om de reis van duurzaamheid te versnellen! Interesse? Contact Nadja via n.muller@sobolt.com

Reacties zijn gesloten.