Nieuwe subsidie voor woning(ver)huurders per 1 april

Meer dan een half miljoen mensen leeft in een slecht geïsoleerd huis met een hoge energierekening en weinig comfort. Woningcorporaties pakken hiertoe langzaam meer initiatief tot verduurzaming. Particuliere verhuurders zijn lastiger aanspreekbaar voor gemeenten. Nu komt hier mogelijk verandering in met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Deze regeling gaat vanaf 1 april 2022 open en geeft tot 6.000 euro subsidie per woning. Dit haalt de kop van de investering af voor verhuurders van sociale huurwoningen die geen of beperkte huurstijgingen mogen doorvoeren en helpt de waarde van de woning te bestendigen. Huurders gaan er direct financieel op vooruit door een lagere energierekening. Bovendien krijg je simpelweg meer comfort zodra het enkele glas of de niet-geïsoleerde spouwmuur verleden tijd is.

Is dit het startsein voor een doelgroep campagne vanuit gemeenten? Er is budget voor ruim 300.000 particulier verhuurde woningen. De aangekondigde SVOH regeling lijkt het ideale moment om verhuurders te activeren, meer subsidie per m2 gaat er waarschijnlijk niet meer komen? Heatpulse van Sobolt spreekt zowel huurders als verhuurders aan samen met de gemeente. Per gemeente zijn er voor 100 tot 2.500 SVOH-subsidie sets beschikbaar.

Interessante links?

  1. Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders
Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen (van 1 juli 2021). Met de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) wil minister Hugo de Jonge private verhuurders met gereguleerde huurwoningen stimuleren te investeren in woningverduurzaming.
  1. Particuliere verhuurder denkt strategisch over duurzaamheid
Bijna 40 procent van de verhuurders de afgelopen vijf jaar heeft geïnvesteerd in duurzaamheid van hun woningen én is van plan daar op korte termijn mee verder te gaan. Nog eens meer dan 30 procent van de verhuurders heeft alleen de afgelopen jaren verduurzaamd óf gaat dat de komende twee jaar alsnog doen.
  1. Heatpulse
Heatpulse is ontwikkeld om huiseigenaren echt een handje te helpen. Wij ontzorgen gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele proces. De projecten zijn eenvoudig en aanpasbaar. Warmtebeelden worden omgezet in isolatiescores van woningen en gebouwen. Bewoners krijgen inzicht in de kwaliteit van de isolatie van de gevel. Energiebesparing komt binnen handbereik.
  1. Minister Ollongren presenteert nationaal isolatieprogramma
Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%.

Reacties zijn gesloten.