Roadside object detection release 2.0

Op 1 februari is de nieuwe release roadside object detection live gegaan. Waarom is dit belangrijk? Iedereen wil veilige wegen. Dat betekent niet alleen goed asfalt, verlichting & faciliteiten voor alle weggebruikers. Maar ook het gebied naast de weg is van groot belang. Uit de jaarlijkse analyse van dodelijke ongevallen op rijkswegen blijkt dat gemiddeld 25% van alle dodelijke ongevallen bermongevallen betreffen.

Welke maatregelen kan je treffen voor veilige bermen?

  1. Een obstakelvrije ruimte creëren
  2. Vangrails plaatsen waar dit niet kan

Wat is het idee van een obstakelvrije ruimte? Een auto die van de weg raakt komt tot stilstand, voordat het tegen iets aanbotst. Rijkswaterstaat hanteert een obstakelvrije zone bij autosnelwegen van 13 meter en bij N-wegen 4,5 tot 10 meter. Waar een obstakelvrije zone niet toepasbaar is, worden obstakels afgeschermd met een afschermingsconstructie, zoals een geleiderail.

Uit het rapport 'Staat van de Infra' van het Ministerie van I&W (nov 2021) blijkt dat ruim 40% van de bermen onveilig zijn. Het verder beveiligen van bermen begin met meten is weten: waar staan objecten staan en wat is de afstand tot de rijbaan. Dit speelt niet alleen een rol in Nederland. De EU heeft een nieuwe verkeersveiligheid richtlijn in het leven geroepen (EU 2019/1936) waarin onder andere berm objecten van het hele Europese hoofdwegennet in kaart moeten worden gebracht. Een reuze opgave, maar wel één die tot minder slachtoffers kan leiden. Dit alles moet in 2024 gedaan zijn.

Bron: Rijkswaterstaat

Sobolt Object Detectie 2.0
Het accuraat in kaart brengen en vermeten van alle objecten in de berm is een taak die zonder digitale ondersteuning nauwelijks uit te voeren is. Sobolt Roadside Object Detection is daarvoor de aangewezen tool om compliance & veiligheid te ondersteunen. Op basis van LiDAR-data en videobeelden verwerken slimme algoritmes alle informatie over objecten langs de weg tot een overzichtelijk en nauwkeurig overzicht. De nieuwe release is nu live. Meer weten?


Reacties zijn gesloten.