Aanpak energiearmoede in Oost-Groningen werpt eerste vruchten af

Het doel is helder: een mooie(re) woon- en leefomgeving voor alle Oost-Groningers. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Het RWLP, Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeenten, de provincie Groningen, woningcorporaties en zorgpartijen. Het aanpakken van energiearmoede en het realiseren van energiebesparing via Jouwbespaarcoach.com vormt een belangrijk onderdeel van de invulling. Interessant?!

Stap voor stap naar energiebesparing
Om bewoners te begeleiden van bewustwording naar daadwerkelijke energiebesparing is er een brede aanpak ontwikkeld. Bewoners worden in elke fase van de ‘isolatiereis’ ondersteund met verschillende instrumenten:

 • Bewustwording in algemene zin wordt gecreëerd via marketing campagnes
 • Warmtescansworden gericht ingezet om mensen bewuster te maken van de bespaarkansen van hun woning
 • Energie- & budgetcoaches begeleiden bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen.
 • Er zijn bespaarpakketten om de eerste kleine besparingen te realiseren
 • Er komt een aantrekkelijke lening plus bespaargarantie voor particuliere woningeigenaren met beperkte middelen
 • Collectieve inkoopacties met aantrekkelijke voorwaarden helpen weer een andere groep bewoners de stap daadwerkelijk te maken

Inzet van 5.000 warmtescans
Verdeeld over deze en vorige winter worden er door Sobolt meer dan 5.000 warmtescans gemaakt in verschillende gemeenten. Bewoners ontvangen de warmtescan van hun woning + een isolatie advies op maat. Hierna kan er een gratis Quickscan worden aangevraagd. De betrokken energieadviseur geeft aan welke verduurzamingsmaatregelen interessant zijn. Bewoners ontvangen een bespaarrapport met daarin kostenindicatie, terugverdientijd en financierings- en subsidiemogelijkheden.

Bespaarkansen
Uit de scans blijkt dat er veel bespaarpotentieel is. Bij 60% van de woningen zijn de warmtelekken dusdanig dat het oplossen van de warmtelekken ook financieel aantrekkelijk is.

De eerste resultaten
Het project is nog in volle gang maar de eerste resultaten zijn al zichtbaar:

 • 3.100 Warmtescans ingezet
 • 7.100 Energie bespaarpakketten uitgereikt
 • 916 Energiecoach gesprekken gevoerd
 • 244 Quickscans uitgevoerd
 • Nice? Voor meer info check Heatpulse.

Reacties zijn gesloten.