IPCC & AI

Twee weken geleden werd de wereld iets wakkerder geschud door het zesde klimaatrapport (AR6) van het IPCC. Het rapport toont de meest actuele ‘fysische kennis’ van het klimaatsysteem en klimaatverandering. Hoe zit het met AI?

"Het is onomstotelijk dat menselijke invloeden de atmosfeer, de oceaan en het land hebben verwarmd." AR6 IPCC

Het World Resources Institute maakt het recent IPCC behapbaar in 5 Big Findings. Alle laatste 4 decennia zijn achtereenvolgens warmer geweest dan elk decennium daarvoor. De toename van broeikasgassen in de atmosfeer sinds het pre-industriële tijdperk (de jaren 1850-1900) is verantwoordelijk voor een temperatuurstijging van 1,1°C. De komende decennia zien er niet frisser uit. Binnen 20 jaar wordt verwacht dat de mondiale temperatuur met 1,5 °C opwarming zal stijgen of overschrijden. Meer hittegolven, droogtes, overstromingen. Lees hier de samenvatting voor beleidsmakers.

Wat is de rol van AI om klimaatverandering tegen te gaan? The AI ​​Gambit, een 55 pagina's tellend artikel van de Universiteit van Oxford geschreven door Josh Cowls et al. De onderzoekers signaleren 2 cruciale kansen die AI in dit domein biedt: AI kan helpen om het huidige begrip van klimaatverandering te verbeteren en uit te breiden en het kan bijdragen aan een effectieve bestrijding van de klimaatcrisis. De ontwikkeling van AI roept echter ook 2 problemen op bij het overwegen van klimaatverandering: de mogelijke verergering van sociale en ethische uitdagingen die met AI in verband worden gebracht en de bijdrage aan klimaatverandering van de broeikasgassen die worden uitgestoten door rekenintensieve AI-systemen. Het artikel sluit af ​​met de identificatie van de Europese Unie om een ​​leidende rol te spelen in deze beleidsreactie en 13 aanbevelingen om de kansen van AI voor de bestrijding van klimaatverandering te identificeren en te benutten, terwijl de impact op het milieu wordt verminderd.

AI kan onder andere worden gebruikt om te anticiperen op extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, bijvoorbeeld bosbranden en regenval (overstromingen). Door klimaatverandering is het aantal bosbranden enorm toegenomen. Het is belangrijker dan ooit om deze te volgen en te bestrijden. Super-resolved images helpen bij het sneller en beter afbakenen van deze brandende gebieden. Ook kunnen oriëntatiepunten zoals onverharde wegen en fundamentele details voor een snellere risicobeoordeling worden verbeterd.

Super-resolved image bosbrand Californië

Om de opwarming van de aarde te beperken moet de wereld vóór 2050 netto nul CO2 uitstoten. Dit is een uitdaging, uitgaande van recente wereldwijde emissieniveaus van 36,4 GtCO2 per jaar. Wat voor invloed hebben fysische veranderingen (hitte, kou, regen, droogte, sneeuw, wind, overstromingen) op de samenleving & ecosystemen? In februari 2022 staat het 2e deel van AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability gepland...

Reacties zijn gesloten.