Zonnepanelen in Rotterdam: verdubbeling in twee jaar tijd

Voor de gemeente Rotterdam hebben wij onderzoek mogen doen naar de toename van aantal zonnepanelen in de gemeente. Veel van de geplaatste zonnepanelen worden namelijk niet geregistreerd, waardoor het voor beleidsmakers moeilijk is inzicht te krijgen in de ontwikkeling. Gelukkig is dit bij uitstek een vraagstuk voor onze SolarSearch oplossing. Met behulp van deep-learning algoritmen zijn we in staat om op luchtfoto’s automatisch meer dan 99% van de de zonne-installaties te detecteren.

En, het resultaat is er een om trots op te zijn! Sinds 2018 is het aantal zonnepanelen in de gemeente toegenomen van ca. 100.000 tot ruim 200.000 - een verdubbeling! Wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte: “De zonneprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond, op schooldaken, sportkantines en bedrijventerreinen. In dit tempo is Rotterdam hard op weg om zonne-energiehoofdstad van Nederland te worden.” Zijn streven is om binnen 5 jaar meer dan een miljoen zonnepanelen te realiseren. Dit is een mooie uitwerking van het Rotterdamse Klimaatakkoord, waarin in 2019 is afgesproken om van Rotterdam binnen 10 jaar een klimaatneutrale gemeente te maken.

Klik hier om meer te weten te komen over SolarSearch? Of, lees meer over de casus van Rotterdam in artikel van Trouw.

 

Reacties zijn gesloten.