Inzicht in droogtes met Natura.ai

Nederland, dat doorgaans bekend staat om zijn weelderige groene polders, heeft momenteel te maken met een toename van de frequentie en de ernst van droogtes. De impact is het sterkst voor de provincies Brabant en Limburg, maar beperkt zich niet tot deze gebieden. Met de zomer om de hoek is dit ongetwijfeld een 'hot topic'.

Natura.ai - ontwikkeld in samenwerking met de provincie Overijssel - begrijpt deze droogtes, door het combineren van deep learning technologie met ESA's Copernicus Sentinel-2 satellietdata. Hiermee faciliteren wij het in kaart brengen en monitoren van natuurgebieden met behulp van onze snelle en nauwkeurige technologie. Dit helpt ons om de invloed van het klimaat op deze ecosystemen beter te begrijpen. 

De onderstaande animatie toont de bodemvochtigheidsindex in de Sallandse Heuvelrug op de warmste dagen van de afgelopen vier jaar. De gegevens inclusief juni van dit jaar laten al een daling van de bodemvochtigheid zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Het volgen en kwantificeren van deze veranderingen in de vegetatie brengt ons dichter bij een mogelijke oplossing voor een betere bescherming van het natuurgebied. Natura.ai is vastbesloten om een sleutelrol te spelen in het faciliteren van dit proces. 

Bent u geïnteresseerd in de analyses van Natura.ai? Neem dan contact op met Otto via o.fabius@sobolt.com.

 

Reacties zijn gesloten.