Effectief klimaatadaptatiebeleid met groen in de hoofdrol: Unieke inzichten

Effectief klimaatadaptatiebeleid met groen in de hoofdrol: Unieke inzichten

De toenemende gevolgen van klimaatverandering vragen om een gericht klimaatadaptatiebeleid van gemeenten. Dit is nodig om wateroverlast tegen te gaan, de stijgende temperatuur te beperken, de leefomgeving te verbeteren en kwetsbare groepen te beschermen. Om gemeenten hierbij te helpen heeft Sobolt een innovatieve aanpak ontwikkeld waarbij we de positie van groen centraal stellen. Wij leggen dit in relatie tot hitte, waterbergingscapaciteit en luchtkwaliteit.

Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • HeatAlert - Hitte-eiland analyses o.b.v. satellietmetingen;
  • GreenRange - Inzicht in de bereikbaarheid van publiek groen;
  • GreenYards - Inzicht in de verstening van tuinen; en
  • RoofImpact - Impact analyse van de verschillende karakteristieken van daken.

In het kader van klimaatadaptatiebeleid vindt morgen het Symposium lokale hitteplannen (Amersfoort) plaats. Wij zijn hier bij aanwezig met onze eigen stand.

Weet jij al hoe groen in jouw gemeente kan helpen tegen het hitte-eiland effect? We nodigen je graag uit voor een kop koffie!

Hopelijk tot morgen, en zo niet neem dan gerust contact op met Daan - onze urban sustainability developer - voor meer informatie.

+316 1493 0816 | d.kaptein@sobolt.com

Comments are closed.