Last gehad van de hitte deze zomer? Grote kans dat het volgend jaar nog erger wordt!

Last gehad van de hitte deze zomer? Grote kans dat het volgend jaar nog erger wordt!


Dit jaar zijn er in ons land overal record temperaturen gemeten, met zelfs een onvoorstelbare 40,7 ℃ als hoogst gemeten temperatuur ooit. Wij hopen dat u samen met uw familie en vrienden heeft kunnen genieten van de mooie zomerse dagen.  Maar op zulke enorm warme dagen is het moeilijk de hitte goed te doorstaan, en ze brengen zelfs serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt nog meer voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen, zieken en kinderen. Aangezien de kans groot is dat het volgend jaar nog warmer wordt, is het belangrijk dat gemeenten nu de juiste stappen ondernemen om te zorgen voor een leefbare omgeving voor haar inwoners.

Dit is een van de redenen waarom gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk gezamenlijk het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben ontwikkeld om Nederland klimaatbestendig te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de door iedere gemeente uit te voeren stresstest op het gebied van hitte. Hiermee moeten gemeenten kwetsbaarheden in kaart brengen op basis van waar zich hitte-eilanden bevinden (gebieden met hogere - ongezonde - temperaturen).

Hitte-eiland visualisatie d.m.v. satellietmetingen.


Sobolt helpt gemeenten om efficiënt beslissingen te kunnen nemen op basis van rapporten die voldoen aan de richtlijnen en vereisten van het Deltaplan. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van HeatAlert, een volledige rapportage over de aanwezigheid van hitte-eilanden, bestrijdingsmogelijkheden en meer. Meer informatie hierover kunt u op onze website vinden.

Aangezien de deadline (uiterlijk 2019) voor de hitte stresstesten snel nadert, is het verstandig om nu actie te ondernemen. Wij willen u hier natuurlijk graag bij ondersteunen! Twijfel dan ook niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

 

Daan Kaptein | HeatAlert developer | +31 (0)6 1493 0816 | d.kaptein@sobolt.com

Comments are closed.