AI voor 100 klimaatadaptieve steden

AI voor 100 klimaatadaptieve steden

Vorige week stond Rotterdam in het thema van Urban Resilience Summit 2019. Vertegenwoordigers van het 100 Resilient Cities netwerk kwamen hier bijeen om innovaties te bekijken en ideeën te delen op het vlak van stedelijke klimaatadaptatie. Sobolt was uitgenodigd om te laten zien hoe AI-gedreven oplossingen kunnen helpen om steden klimaatadaptief te maken.

Voor een klimaatadaptieve stad is een effectief daken beleid van belang. Samen met de gemeente Rotterdam heeft Sobolt alle daken in Rotterdam automatisch gescand om te bepalen waar groene daken zijn geïnstalleerd. Hierdoor krijgt een gemeente inzicht in het huidige gebruik van daken en wordt de voortgang van doelstellingen gemeten.

Dit is slechts een voorbeeld waar Sobolt satellietdata en luchtfotografie gebruikt om gemeenten oplossingen te bieden op het gebied van hittestress, groen en zonne-energie in de stad. Een vertegenwoordiger van de stad Londen vroeg ons, "wat is er nodig om deze technologieën toe te passen in mijn stad? " Gelukkig is de drempel laag, met de wereldwijde beschikbaarheid van satellietdata kunnen deze oplossingen op wereldschaal worden toegepast.

De oplossingen voor klimaatadaptieve gemeenten zijn klaar. Is jouw gemeente er ook klaar voor? Neem contact met ons op voor meer informatie!

Comments are closed.