In gesprek met Rien Bongers, voorzitter van Sobolt’s Raad van Advies

In gesprek met Rien Bongers, voorzitter van Sobolt’s Raad van Advies

Binnenkort heeft de Raad van Advies van Sobolt haar kick-off. De leden ondersteunen Sobolt om haar missie waar te maken. Daarvoor geven zij gevraagd en ongevraagd advies. Voorzitter van de Raad is Rien Bongers, directeur van Het Portaal en gespecialiseerd in stakeholdermanagement.

Rien, je ben voorzitter van de Raad van Advies van Sobolt. Waarom heb je deze positie aangenomen?

“Sobolt is een start-up met veel potentie om te groeien. Het bedrijf heeft een grote maatschappelijke relevantie doordat het zich richt op het oplossen van vraagstukken rondom klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en gezonde steden, met een team van toegewijde specialisten onder leiding van een missiegedreven ondernemer. Over het accepteren van de positie van voorzitter heb ik niet lang hoeven nadenken. Ik ben blij dat ik op deze wijze ook een bijdrage kan leveren aan het op een intelligente wijze vorm geven aan de energietransitie. Zelf heb ik een tijd in de energiesector gewerkt, maar de uitdagingen waar we nu voor staan vereisen ieders commitment.”

 

Hoe is de Raad van Advies tot stand gekomen?

“We hebben alle leden op basis van hun kennis en kunde, maar vooral ook op basis van hun visie op de maatschappij gevraagd. De Raad bestaat nu uit een veelzijdige groep toegewijde experts uit alle hoeken van Sobolt’s stakeholdermatrix. Elk lid brengt relevante kennis in die voor Sobolt in de huidige fase van waar het bedrijf nu staat van belang is. Denk bijvoorbeeld aan kennis over de energietransitie, de technische invalshoek, maar ook over de financiële wereld, het maatschappelijk draagvlak en de politieke dimensie. Ikzelf fungeer niet alleen als voorzitter van de Raad maar ben natuurlijk ook gewoon lid, en breng naast een divers netwerk ook mijn blik op communicatievraagstukken mee.”

 

Voor welke uitdagingen staat Sobolt?

“Klimaatadaptatie vereist visie en doorzettingsmacht, maar in de dialoog over het oplossen van het klimaatvraagstuk is het druk en deze wordt niet altijd even intelligent gevoerd. Voor een start-up als Sobolt is het daardoor een grote uitdaging om op de radar te komen van de beslissers die vooruit willen kijken, en de bedrijfseconomische langetermijnvoordelen van Sobolt’s diensten zien. Er zijn veel gevestigde en gestolde belangen, en we staan met de energietransitie immers pas aan het begin.”

 

Welke positie kan en moet Sobolt pakken in de transitie naar een duurzamere wereld?

“Sobolt heeft een unieke propositie, met behulp van Artifical Intelligence vertaalt zij bijvoorbeeld satellietbeelden naar algoritmes om te bepalen welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. Dat wordt op zo’n accurate wijze nog niet veel gedaan. Sobolt kan de facilitator worden om data driven en daarmee op effectieve en kostenefficiënte wijze de wereldwijde geo-intelligentie uit te nutten. Het unieke is bovendien dat de diensten van Sobolt aanbodgedreven zijn. Vaak hebben potentiële klanten niet eens door wat er met AI allemaal mogelijk is. Dat maakt het soms ook lastig, maar ik ben er van overtuigd dat Sobolt een speler worden waar je niet omheen kunt.”

 

Hoe ga jij jouw rol als voorzitter invullen?

“In de eerste plaats door de linking pin te zijn en te zorgen dat gevraagd en ongevraagd advies van de Raad op de juiste momenten bij Jeroen van Zwieten, de directeur, terecht komt. Dat combineer ik met het inzetten van mijn netwerk en kennis. Ik geloof in de missie van Sobolt, dus ik ondersteun graag waar ik kan.”

 

Wat moeten mensen weten over Sobolt?

“Dat een samenwerking rendeert. Met andere woorden, dat Sobolt’s diensten geld en maatschappelijk rendement opleveren. Dat zit hem in de mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken, en daarmee energieneutraal te worden. Door samen te werken met Sobolt zijn stakeholders hierdoor in staat zelf ook hun relevantie aan te tonen en te behouden. Daarnaast is het fun om met de mensen van Sobolt samen te werken. Het is een bedrijf met jonge, zeer getalenteerde professionals. Ze inspireren en verleggen grenzen. Ze kunnen dingen voor je doen die je zelf nog niet had bedacht.”

 

 

Comments are closed.