PV detectie pilot in samenwerking met Stedin

PV detectie pilot in samenwerking met Stedin

Naarmate de wereld verder verduurzaamt wordt planning steeds belangrijker, zowel op korte als op lange termijn. Om het net in balans te houden en fluctuaties in vraag en aanbod te balanceren is betere planning en inzicht in lokale en regionale energie stromen essentieel. Overheden, energieleveranciers en veel andere bedrijven investeren daarom in een data-gedreven proces om deze grootschalige transitie te managen.

Stedin, netbeheerder van het grootste gedeelte van de Randstad, levert energie en gas aan huishoudens in de grote steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Om in staat te zijn deze vraag en aanbod in energie effectiever te voorspellen verzamelen netbeheerders in het Productie Installatie Register (PIR), data over zonnestroominstallaties. Nu wordt data verzameld door klanten te vragen hun zonnepanelen te registreren en deze gegevens handmatig in te voeren in hun database. Maar dit proces is tijdsintensief en het aantal reacties zijn vaak niet waar op gehoopt wordt.

Sobolt specialiseert zich in remote sensing oplossingen betreffende duurzame energie. Samen met Stedin zijn we in staat kunstmatige intelligente te gebruiken om PV installaties te herkennen in grote delen van Nederland. Door het gebruik van onze SolarSearch software hebben we al verschillende PV installaties opgespoord in Rotterdam en Delft, waar data tot 25% van de PV installaties niet geregistreerd bleek zijn.

Comments are closed.