Sobolt en EDPR gaan samenwerken

Sobolt en EDPR gaan samenwerken

 

Vervuiling van panelen, wat leidt tot verminderde stroomproductie  is een van de grote problemen voor grote zonneparken ondervinden.Om te achterhalen wanneer een schoonmaak nodig is, is het van belang om de staat van vervuiling te monitoren. Sobolt ontwikkelt hiervoor de DirtDetect oplossing, die de vervuiling met satellietdata kan monitoren.

 

De samenwerking met EDPR richt zich op verdere kalibratie en validatie van het statische model dat DirtDetect’s resultaten omzet naar voorspellingen van het verlies van vermogen dat ontstaat door vervuiling. Voor Sobolt betekent dit nieuwe kansen in het voorzien van bedrijfswaarde vanuit haar bekwaamheid op het gebied van satelliet data analyse. Voor EDPR is DirtDetect een nieuwe stap naar optimalisering van de productie – en de omzet – van haar zonneparken.

 

Schoonmaken is natuurlijk niet gratis, daarom is het belangrijk dit te beperken tot het daadwerkelijk nodig is. Om dit zo effectief mogelijk te doen is optimalisatie van de controle van vuilophoping van belang voor de opbrengst van het zonnepark. Het blijft een grote uitdaging om dit doelmatig te controleren en te voorspellen. Juist hierbij kan DirtDetect van grote waarde zijn voor beheer en onderhoud van zonneparken.

De gebruikelijke manier van vuilophoping inspectie wordt gedaan op basis van een referentiemeting gebaseerd op twee panelen die worden gecheckt vanaf de grond. Waarvan één paneel continu wordt gereinigd en de ander niet wordt schoongemaakt. Het verschil in vermogen tussen deze twee zonnepanelen is de maat voor de hoeveelheid vervuiling. Er is echter een groot probleem met deze manier van benaderen. Er wordt maar één meting gedaan van elke 5 MW, dit is hetzelfde als één paneel per 15.000 panelen, wat gelijk staat aan 30.000 m2. Vuilophoping is een variërend proces, een paneel kan daardoor lastig uit drukken wat de invloed van vuil is op 15.000 andere panelen.

Comments are closed.